Saturday, 29 September 2012

Giovanni Paolo II e la Sua Morte


Verso il trenta quatresimo anniversario dalla sua elezione al Servizio Petrino

3 Ottobre 2012

Pensieri sul Beato Papa Giovanni Paolo II "Il Grande" 

Giovanni Paolo II e la Sua Morte


Il Beato Giovanni Paolo II

S.E.R. Il Signor Cardinale Stanislaw Dsiwisz‘Io dico che ha dato grande dignità con la sua morte. Diceva che la morte è solo un passaggio per la vita eterna. Era conscio di passare da una vita all’altra. Il Papa fu aiutato dai giovani e dalla folla che pregava per lui in Piazza San Pietro che era colma di gente.’ S.E.R. Il Signor Cardinale Stanislaw Dsiwisz 7.09.2011


Thoughts on the Blessed Pope John Paul II 'The Great'

John Paul II and his death.

The Blessed John Paul II

The Most Reverend Lord Cardinal Stanislaw Dsiwisz


‘But I say that he gave great dignity to death. He used to say that death was just a passage to eternal life. He was so aware of those passing from one life to the next. The Pope was assisted by the young people and the crowd which prayed for him filling St Peter's Square.’ The Most Reverend Lord Cardinal Stanislaw Dsiwisz 7.9.2011


Ħsibijiet dwar il-Beatu Papa Ġwanni Pawlu II "Il-Kbir"

Ġwanni Pawlu II u l-mewt tiegħu

Il-Papa Ġwanni Pawlu II

L-E.R.T. Il-Kardinal Stanislaw Dsiwisz"Imma jien nigħd li ta dinjita kbira lil-mewt. Hu kien jigħd li l-mewt hi biss passaġġ għall-ħajja eterna. Kien hekk kuxjenti ta dak li jagħddi minn ħajja għall-oħra. Il-Papa kien megħjjun miż-żgħażagħ u mil-folla li kienet qed titlob għalih fi Pjazza San Pietru li kienet mimlija." L-E.R.T. Il-Kardinal Stanislaw Dsiwisz  7.9.2011

Frank Zammit mal-E.R.T. Il-Kardinal Stanislaw DsiwiszNo comments:

Post a Comment