Sunday, 30 September 2012

La poesia di Karol Wojtyla

La poesia di Karol Wojtyla


San Stanislao


Verso il trenta quatresimo anniversario dalla sua elezione al Servizio Petrino

1 ottobre 2012

Pensieri sul Beato Papa Giovanni Paolo II "Il Grande"

La poesia di Karol Wojtyla

Stanislaw: Una poesia lunga cinque cartelle!


Qui si trova la poesia scritta dal Cardinale Wojtyla  intitolata ‘Stanislaw’. Probabilmente Karol Wojtyla ha scritto questa poesia nel Collegio Polacco, a Piazza Remuria, Roma. Forse questa poesia era scritta  direttamente prima del conclave dell'Ottobre 1978.


Al momento dell'elezione Wojtyła avrebbe voluto assumere il nome di Stanislao I in onore del santo patrono della Polonia. Tuttavia, poiché i cardinali gli fecero notare che era un nome che non rientrava nella tradizione romana, Wojtyła scelse Giovanni Paolo II], in ricordo del predecessore per tener viva la sua memoria.


Dopo la sua elezione al Servizio Petrino c’e’ chi dice che il Cardinale Karol Jozef Wojtyla aveva pensato di assumere il nome di Stanislaw… E'vero? (Domanda di Frank Zammit)


S.E.R. Il Signor Cardinale Zenon Grocholewski

"Sí….può darsi. Egli era affascinato da questo santo…San Stanislao era il vescovo di Cracovia, ucciso dal re,,….ucciso dal re durante la celebrazione della santa messa. È perciò un bellissimo personaggio". S.E.R. Il Signor Cardinale Zenon Grocholewski -26.02.2011

 
Thoughts on the Blessed Pope John Paul II 'The Great'

The Poem of Karol Wojtyla

Stanislaw: A poem five sheets long

 
Here is the poem written by Cardinal Wojtyla entitled 'Stanislaw'. Probably the Archbishop of Cracow had written this poem at the Collegium Pontificium Polonorum, known better as the Polish College where he was hosted days before the October 1978 conclave.


At the time of his election to the Petrine Service Cardinal Karol Wojtyla wanted to assume the name of Stanislaw I in honour of the Patron Saint of Poland. However his Brothers Cardinals noted him that the name did not fit in the Roman tradition.

Afterwards, Wojtyla took the name of John Paul II, in remembrance of his predecessor to keep alive his memory.

After his election to the Petrine Service there are those who say that Cardinal Wojtyla was tempted to assume the name of Stanislaw I. Is this true? (Question by Frank Zammit)


The Most Reverend Lord Cardinal Zenon Grocholewski

"Yes..it may have been so. He was inspired by this saint. St Stanislaw was Bishop of Cracow and killed by the king… killed while saying mass, a truly inspiring figure ". The Most Reverend Lord Cardinal Zenon Grocholewski 26.02.2011Ħsibijiet dwar il-Beatu Papa Ġwanni Pawlu II "Il-Kbir"

Il-Poeżija ta' Karol Wojtyla

Kien probabli li  fuq din l-iskrivanija li l-Kardinal Wojtyla kiteb l-poezija 'Stanislaw'.

 Aktar il-fuq wieħed jista jara l-poeżija 'Stanislaw' miktuba mil-Kardinal Karol Wojtyla jiem qabel il-konklavi t'Ottubru 1978 waqt li kien ospitat fil-'Kullegg Pollakk', f'Ruma.

Jingħad li hekk kif kien elett Papa, l-Kardinal Wojtyla wera x-xewqa li jieħu l-isem ta' Stanislaw I 'ad unur' il-qaddis patrun tal-Polonja. Madankollu ħutu l-kardinali innutawlu li dak l-isem ma kienx tradizzjonalment msemmi bħala isem meħud mil-Papiet preċedenti. Għalhekk hu kien ħa l-isem ta' Ġwanni Pawlu II sabiex izomm ħaj l-isem tal-predeċessur tiegħu.

Hemm min jigħd li hekk kif kien elett Papa, l-Kardinal Wojtyla xtaq jieħu l-isem ta' Stanislaw I. Kemm hu veru dan? – Mistoqsija ta' Frank Zammit

 L-E.R.T. Il-Kardinal Zenon Grocholewski

"Iva … seta’ kien il-fatt. Hu kien imsaħħar minn dan il-qaddis … San Stanislaw kien Isqof ta' Krakovja, kien maqtul mir-re, … maqtul mir-re waqt li kien qed jiċċelebra l-quddiesa. Għalhekk persunaġġ sabiħ ħafna".L-E.R.T. Il-Kardinal Zenon Grocholewski 26.02.011No comments:

Post a Comment