Thursday, 4 October 2012

A souvenir of John Paul II from Sarajevo

TOTUS TUUSDays away from his thirty fourth anniversary since his election to the Petrine Service

5th October, 2012

Thoughts on the Blessed Pope John Paul II 'The Great'

A souvenir of John Paul II from Sarajevo 

The Most Reverend Lord Cardinal Vinko Puljic - Archbishop of Sarajevo

The Most Reverend Lord Cardinal Vinko Puljic


My first souvenir of John  Paul II is of the time I was nominated for the archbishopric.  I was apprehensive and did not want to accept. The Holy Father insisted and said that it was important that I accept. He told me: "I want to give this Church a head" In the end I accepted. Thank God…..I had great dreams, especially that of organizing the local Church, but this dream ended soon enough, after just one year because a tragic four year war broke out.  During the war,  Holy Father John Paul II was a great father, very close to our sufferings which he followed assiduosly. He invited me many times to speak of our situation. 

He very much wanted to visit Bosnia-Herzegovina, particularly Sarajevo to give a message of peace. In 1994, on the 8th of September when everything was ready for his visit, the International High Representative  blocked the visit and the Pope could not come to Sarajevo. He was very sad, but broadcast the speech he had prepared on Vatican Radio and my people gathered to listen to it in the Cathedral. We listened all together to the speech which the Holy Father gave in Croat. The Church was full but all were silent, in tears,  listening. 


After the speech we met at the senior seminary for a modest dinner during which I received a telephone call from the Holy Father. But how can it be? I asked myself. The telephone lines don't work. They're all blocked. The Holy Father had called on a support line. I couldn't answer. I froze. I just said " Holy Father thank you for everything, then I couldn't speak another word" The Most Reverend Lord Cardinal Vinko Puljic-3.10.2012
Verso il trenta quatresimo anniversario dalla sua elezione al Servizio Petrino

Pensieri sul Beato Papa Giovanni Paolo II "Il Grande"

Un Ricordo su  Giovanni Paolo II da Sarajevo

S.E.R. Il Signor Cardinale Vinko Puljic intervistato da Frank Zammit

S.E.R. Il Signor Cardinale Vinko Puljic

Il primo ricordo di Giovanni Paolo II è di quando ricevetti la nomina di arcivescovo. Avevo paura, e non volevo accettare. Il Santo Padre insisteva e diceva che era importante che accettassi. Mi disse: “Voglio dare un capo a questa diocesi”. Alla fine  accettai. Grazie a Dio… Avevo grande sogni,  in particolare il sogno di organizzare la chiesa locale, ma questo sogno  finí molto presto,  dopo un solo anno perche cominció la tragica guerra che duró quattro anni.


Durante la guerra il Santo Padre Giovanni Paolo II fu un grande padre, molto vicino alla nostra sofferenza che seguí con forte partecipazione. Tante volte mi invitó per parlare della nostra situazione. Desiderava molto venire a visitare la Bosnia Herzegovina, specialmente Sarajevo per dare un messaggio di pace. Nel 1984, l' 8 settembre quando  tutto era pronto per la visita, l’Alto Rappresentante internazionale  Akashi  bloccó la visita e il Santo Padre non poté venire a  Sarajevo. Era molto triste, ma fece trasmettere il discorso che aveva preparato dalla Radio Vaticana e il mio popolo si raccolse ad ascoltarlo nella Cattedrale. Ascoltammo tutti insieme questo discorso che il Santo Padre  pronunció  in croato. La Chiesa era piena, ma tutti erano in silenzio, piangevano e ascoltavano. 

Dopo il discorso ci riunimmo nel seminario maggiore per un piccolo pranzo durante il quale ricevetti la telefonata dal Santo Padre. Ma come era possibile? Mi chiesi.  Le linee telefoniche non funzionavano, erano bloccate! Il Santo Padre aveva chiamato attraverso  un telefono di appoggio. Io non potevo rispondere. Ero bloccato. E ho  detto soltanto:‘Santo Padre grazie per tutto’, poi non sono più riuscito a dire nulla." S.E.R. Il Signor Cardinale Vinko Puljic - 3.10.2012Ħsibijiet dwar il-Beatu Papa Ġwanni Pawlu II "Il-Kbir"

Tifkira ta' Ġwanni Pawlu II minn Sarajevo

L-E.R.T. Il-Kardinal Vinko Puljic waqt ċelebrazzjoni fil-Katidral ta' Sarajevo ddedikat lil-Qalb ta' Ġesu'

L-E.R.T. Il-Kardinal Vinko Puljic

"It-tifkira tiegħi dwar Ġwanni Pawlu II hija ta' meta rċevejt l-aħbar tan-nomina tiegħi ta' Arċisqof. Niftakar, li kont beżgħan ħafna, u ma xtaqtx naċċetta. Il-Papa beda jinsisti u qalli li kien importanti li naċċetta. Kompla jgħidli: Nixtieq nagħti kap għal din id-djoċesi. Fl-aħħar aċċettajt. Grazzi għal Alla l-Imbierek kelli ħafna proġetti f'moħħi b'mod partikolari kif xtaqt norganizza l-knisja lokali, imma din il-ħolma tiegħi ntemmet ħesrem minħabba li kienet bdiet il-gwerra traġika li damet erba’ snin. 

Tul il-gwerra, il-Qdusija Tiegħu l-Papa Ġwanni Pawlu II kien missier kbir magħna. Dejjem kien viċin is-sofferenza tagħna li dejjem segwieha b'parteċipazzjoni b'saħħitha. Ħafna drabi kien jistedinni sabiex inkellmu dwar is-sitwazzjoni li konna ninsabu fiha. Kien xtaq ħafna li jżur il-Bosnia, l-aktar lil Sarajevo sabiex jagħti l-messaġġ tal-paċi tiegħu. Fl-1994, fit-8 ta' Settembru, kollox kien lest għaż-żjara tiegħu però fl-aħħar ħin ir-Rappreżentant Għoli Internazzjonali ma kienx ippermetta ż-żjara tiegħu f'Sarajevo. Konna b'diqa kbira  għal din id-deċiżjoni imma l-Papa kien ittrażmetta d-diskors tiegħu fuq ir-radju tal-Vatikan. Dakinhar il-Papa kien tkellem bil-Kroat. Il-poplu ta' Sarajevo kien inġabar fil-katidral sabiex jisma’ l-messaġġ tal-Papa. Il-knisja kienet mimlija daqs bajda iżda kien hemm silenzju kbir. Bdejna nibku waqt li bdejna nisimgħuh. 

Wara d-diskors inġbarna fis-seminarju maġġuri għal ikla żgħira meta f'dak il-ħin irċevejt telefonata mingħand il-Papa. Imma dan kif seta’ jkun possibbli? Il-linji telefoniċi ma kinux jiffunzjonaw, kienu blokkati. Il-Papa kien ċempilli minn linja telefonika speċjali. Dak il-ħin qisni ma stajtx inkellmu. Kont blokkat. Għedtlu biss: 'Santita, grazzi ta' kollox.' Wara ma rnexxieli ngħidlu xejn aktar". L-E.R.T. Il-Kardinal Vinko Puljic - 3.10.2012


Il-Katidral ta' Sarajevo ddedikat lil-Qalb ta' Ġesu'

No comments:

Post a Comment