Friday, 26 October 2012

L-Elezzjoni tal-Beatu Papa Gregorju X

L-Itwal Konklavi fl-Istorja tal-Knisja Kattolika

Teobaldo Visconti, elett Papa Gregorju X


Il-kelma ‘konklavi’ għandha l-bidu  tagħha mil-kelma latina ‘cum clavis’ (msakkra bic-cwievet) u  tfisser il-post fejn il-kardinali  jissakru sabiex jipproċedu għall-elezzjoni tal-Papa.

Il-Papa Honorius III

L-użu ta' l-konklavi  fil-Knisja Kattolika Appostolika Rumana jmur lura għall  Honorius III, li ġie elett papa  fil-belt ta’ Perugia fl-18 Lulju, 1216 wara li  l-Kardinali kienu msakkra  biċ-ċwievet mill-poplu ta' Perugia biex iħaffu l-elezzjoni.

Tipiku hu l-eżempju ta' dak li darba kien seħħ f'Viterbo.

Il-Papa Klement IV

Wara l-mewt tal-Papa Klement IV fid- 29 ta’  Novembru, 1268, kien beda dak li baqa reġistrat bħala l- itwal konklavi  fl-istorja tal-Knisja. Dan l-avveniment storiku kien seħħ fil-Palazz papali ta’ Viterbo u huwa meqjus minn ħafna akkademiċi bħala l-ewwel konklavi . F’dak iż-żmien, Viterbo kien bogħod mill-pressjonijiet politiċi  u mil-ħerba  tal-pesta u li kienet għamlet lil Ruma inospitabbli.

Il-Palazz Papali f'Viterbo

L-Eletturi

Elettur
Nazzjonalita
Ordni u Titlu
Odo of Châteauroux
Franċiż
Kardinal-Isqof ta'  Frascati
Stefan Vancza +
Ungeriż
Kardinal-Isqof ta' Palestrina
John of Toledo, O.Cist.
Ingliż
Kardinal-Isqof ta'  Porto e Santa Rufina
Henry of Segusio
Pjemontiż
Kardinal-Isqof ta'  Ostia and Velletri
Simone Paltineri
Padovan
Cardinal-Priest of San Silvestro e Martino ai Monti
Simon Monpitie de Brie
Franċiż
Kardinal-Presbiteru ta' St Cecilia
Anchero Pantaleone
Franċiż
Kardinal-Presbiteru ta'  St Prassede
Guillaume de Bray
Franċiż
Kardinal-Presbiteru ta'  St Marco
Guy de Castella, O. Cist.
Kastiljan
Kardinal-Presbiteru ta'  St Lorenzo in Lucina
Annibale Annibaldi, O.P.
Ruman
Kardinal-Presbiteru ta' Ss. XII Apostoli
Riccardo Annibaldi
Ruman
Kardinal-Djaknu ta'  S. Angelo in Pescheria
Ottaviano Ubaldini
Fjorentin
Kardinal-Djaknu ta' S. Maria in Via Lata
Giovanni Gaetano Orsini
Ruman
Kardinal-Djaknu ta' S. Nicola in Carcere
Ottobono Fieschi dei Conti di Lavagna
Genoviż
Kardinal-Djaknu ta' S. Adriano
Uberto Coconati
Pjemontiż
Kardinal-Djaknu ta' San Eustachio
Giacomo Savelli
Ruman
Kardinal-Djaknu ta' S. Maria in Cosmedin
Goffredo da Alatri
Alatri
Kardinal-Djaknu ta' S. Giorgio in Velabro
Giordano dei Conti Pironti da Terracina+
Terracina
Kardinal-Djaknu ta' Ss. Cosma e Damiano
Matteo Orsini Rosso
Ruman
Kardinal-Djaknu ta' S. Maria in Portico

Rodolphe de Chevrieres  +
Franċiż
Kardinal-Isqof ta'  Albano

 +Stefan Vancza li kien l-ewwel Kardinal Ungeriż 1 miet fid- 9 ta' Lulju, 1270

 + Giordano dei Conti Pironti da Terracina miet f'Ottubru tal-1269

 + Rodolphe de Chevrieres li kien qed jakkumpanja lir-Re Lwiġi IX ta' Franza fil-kruċjata tiegħu fit-Tuneżija  miet hemm fil-11  t'Awissu, 1270.


Mal-mewt tal-Papa Klement IV l-Kulleġġ Kardinalizju kien kompost minn għoxrin Kardinalli wieħed minnhom il-Isqof ta 'de-Chevrières Rodolfo Albano Grosparmy kien qed jakkumpanja lir-Re Lwiġi IX ta' Franza fit-Tuneżijafejn miet hemm  f' Awissu tal-1270.

F'dak il-konklavi, l-Kardinali kienu storikament maqsuma f'żewġ fazzjonijiet, dawk favur il-Franċiżi, li kienu bejn  seba jew tminn Kardinaliu l-pro-Ġermaniżi, li kienu madwar tnax il-Kardinal , li tnejn minnhom, madankollu, mietu waqt il-votazzjoni.

Minbarra din il-qasma  storikal-eletturi  kienu wkoll maqsuma f'fazzjonijiet ohra meqjusa lokali - għal raġunijiet familjari jew personali - mill-inqas kien hemm erba fazzjonijiet opposti għal xulxinu dan għamilha aktar diffiċli għal ftehim finali, meta wieħed irid jikkunsidra li sabiex tintlaħaq  elezzjoni kien meħtieġ il-ftehim ta' żewġ terzi maġġoranza tal-votanti fil-konklavi.

Il-Prinċep Conrad: L-aħħar Eredi tal-Hohenstaufen

Fil-perjodu ta' dan il-konklavi d-dinja Kristjana  kienet ġiet profondament ixxukkjata mill-qtil tal-Prinċep Conrad  ta' sittax il-sena li kien l-aħħar eredi  tad-dinastija  ta' l-Hohenstaufenli kien ġie dekapitat bl-ordni ta' Charles ta 'Anjou f'Napli fid-29 t' Ottubru 29 1268 bl-indifferenza jew saħansitra skond għadd ta' storiċi bl-appoġġ tal-Papa Klement IV.

Guy de Montfort

Barra minn hekk, att drammatiku u vjolenti ieħor   kien seħħ f'Viterbo lejn tmiem dawn il-konklavi. Enriku  ta 'Cornwall, neputi ta' Enriku III tal-Ingilterra kien gie maqtul brutalment waqt li kien qed jattendi l-quddiesa fil-knisja ta 'San Silvestro meta l-korteo funebri li kien qed iwassal lura  fi Franza l-fdalijiet ta' Lwiġi IX li miet f'Tunis fit-tminn kruċjata kien qiegħed jistrieħ f'Viterbo.  Dan il-kaz kien seħħ 13 Marzu, 1271 bl-aggressur ma jkun ħadd ħlief il-kuġin tiegħu Guy de Montfort  li kien  imexxi t-Toscana f'isem Charles ta'  Anjou.

Ftit  jiem wara l-mewt tal-Papa Klement IV l-membri tal-Kulleġġ Kardinalizju kienu nġabru f'Viterbo sabiex jaħtru Papa ġdidIl-Kardinali kienu jmorru kuljum fil-Katidral ta 'Viterbo biex jivvutawu wara kienu jirritornaw lura fir-residenzi tagħhomIt-tradizzjoni kienet tesiġi lil Kulleġġ tal-Kardinali li jagħmlu l-elezzjoni fil-Katidral tal-belt fejn l-Papa  ta' qabel ikun miet.

Filippu Benizi

Għal kważi sena l-vot baqa ma jagħti  l-ebda riżultat pożittivsakemm il-Kardinali dawru attenzjoni tagħhom fuq Filippo Benizi li ftit qabel kien il-Ġeneral ta' ordni reliġjuza. Hu kien magħruf għal-qdusitu.  (kanoniżżat mil-PapaKlement X fl-1671).

Dan ir-reliġjuż, hekk kif kien informat  bl-intenzjonijiet tal-Kulleġġ Kardinalizju, minħabba li ma kienx iħossu denju għal din id-deċizjoni , ħarab u rtira jigħx gewwa għar il-bogħod  fuq il-Muntanja AmiataAnki San Bonaventura, s-seba suċċessur ta' San Franġisk t'Assisi bħala l-Ġeneral tal-Ordni Franġiskana jidher li m'accettax l-elezzjoni possibbli tiegħu.

Charles ta' Anjou

Is-sitwazzjoni kienet imblokkata totalment u f' Viterbo kien hemm żminijiet fejn Charles ta 'Anjou u Filippu III ta' Franza kienu jippruvaw bħallikieku jagħtu x'jifhmu li qed  jikkontrollaw l-imġiba tal-Kulleġġ tal-KardinaliFuq f'dan il-punt li skond l-istoriċi bdiet tinħass, il-ħidma mportanti ta 'San Bonaventura ta' Bagnoregio li kien jigħx madwar għoxrin kilometru l-bogħod minn Viterbo.

San Bonaventura: Kien iwiddeb lil-konklavisti

Wara 17-il xahar mingħajr ebda riżultatfuq il-parir ta 'San Bonaventura ta' Bagnoregioċ-ċittadini ta Viterbo sakkru lil-Kardinali fil-Palazz papaliDan il-patri Franġiskan eżorta wkoll b'serje ta priedki lill-eletturi u stedinhom sabiex jaslu għall-elezzjoni tas-suċċessur ta' Pietru ub'mod partikolari, enfasizzalhom il-ħtieġa li l-Papa l-ġdid seta jiġi magħżul minn barra l-Kulleġġ tal-KardinaliMadankollu dan kollu ma ta l-ebda frott mixtieq.

Il-Kaptan Ranieri Gatti

Il-Kaptan Ranieri Gatti, tant rispettat miċ-ċittadini ta' Viterbo li kien anke l-Kustodju tal-konklavi, tant għajjien ta 'stennija anke għaż-żamma tal-kardinali ghad-detriment finanzjarju tal-komunità ta 'Viterbo, kien, l-ewwel irazzjonaliżża l-ikel tal-Kardinali u wara kien saħansitra qala s-saqaf tas-sala l-kbira fejn kienu msakkra l-kardinali.


Sadanittant St Bonaventura kompla jċanfar severament lil-Kulleġġ Kardinalizju. Wara ftit xhur ohra it-twiddib ta' dan ir-reliġjuż wassau lill-Kardinali għal deċiżjoni li ma kienetx frekwenti f'dawk is-sninfil-fatt dawn iddelegaw kummissjoni fl- 1 ta' Settembru, 1271, li kienet tikkonsisti f'sitta minnhombil-kompitu li jeleġġu Papa ġdid fi żmien jumejn.

L-Arċi-Djaknu Teobaldo Visconti

Kien sorprendenti ħafna li l-Kummissjoni ddelegata mil-Kulleġġ Kardinalizju ħadet biss ftit sigħat għal-deċizjoni finali u kien l-istess fl-istess jum, l-1 ta' Settembru, 1271, hija indikat bħala l- Papa ġdid fil-persuna ta 'Teobaldo Viscontita' demm nobbli minn Piacenzarispettat ħafna għal tjubitu u għall-onestà tieghu, u li f'dak iż-żmien kien jinsab f' Akkri għad-disa kruċjata , flimkien mar-Reta Dwardu I tal-Ingilterra.

Il-konklavi kien  dam kważi tliet snin u ntemm fl-1 ta' Settembru 1271.

Il-Viskonti, li lanqas ma kien qassis u li kellu biss l-ordnijiet minuri, hekk kif  ġie nfurmat bl-elezzjoni tiegħu għas-Servizz Petrin ukien ixxokja ruħupero ħaffef lura lejn Viterbofejn wasal fl-10 a'  Frar, 1272Huwa kien  ordnat saċerdot fit-13 ta' Marzu tal-istess sena, u mbagħad mar Ruma fejn kien nkurunat Papa fis-27 ta' Marzu1272 bl-isem ta` Gregorju X.

Il-Qabar ta' Gregorju X fil-Katidral t'Arezzo

Il-pontifikat tiegħu dam hames snin, erba xhur u għaxart ijiem. Huwa miet fil-belt ta' Arezzo fl-10 ta'  Jannar1276Wara l-mewt tiegħu bdew sensiela ta pontifikati qosra u konsekuttivi.

Gregorju X, fit-Tieni Konċilju ta' Lyon (1274) kien stabbilixxa il-Kostituzzjoni Apostolika "Ubi Periculum", li Bonifaċju VIII inkorporaha fil-"liġi kanonika". Fiha trattat u stabbilixxa r-regoli ta 'kif l-Papa kellu jibda jiġi elett minn hemmhekk il quddiem. Dan daħal fis-seħħ wara l-elezzjoni ta Innoċenzu  fl-19276Skond Gregorju X l-konklavi  kellu jsir fejn il-Papa jkun miet.

Il-Papa Kallistu III

Madankollu, mill-Papa Callistu III (1455) 'il quddiem il-konklavi kien dejjem beda jseħħ f'Rumafil-Palazz tal-Vatikan sakemm Piju VII, kien ġie elett f'Venezja fl-1799.
No comments:

Post a Comment