Friday, 9 November 2012

Il-Kappella Sistina tagħlaq ħames mitt sena

Il-Kappella Sistina tagħlaq ħames mitt sena

Il-Kappella Sistina

Li Stemma tal-Papa Sistu IV

L-istorja tal-Kappella Sistina bdiet  bil-kostruzzjoni tagħha bejn l-1475 u l-1481. Mibnija minn Giovanni de Dolci, liema xogħol kien ikkummisjonat lilu mil-Papa Sistu IV mwieled bħala Francesco della Rovere. Twila madwar erbgħin metru u wiesa  madwar tlettax il-metru din l-istruttura għandha sitt itwieqi fuq kull naħa li jagħtu d-dawl lil din il-binja. Tul il-pontifikat ta' l-Papa Sistu IV għadd ta' pitturi ċelebri bħal Botticelli, Ghirlandaio, Pinturicchio u Signorelli ħallew l-opri artistiċi tagħhom mal-ħitan ta' din il-kappella.
L-Arkitett Andrea Bregno
Matul l-istess perjodu tal-istorja bikrija tal-Kappella Sistina, Andrea Bregno kkreja kanċell tal-irħam li qasam bih lil-kappella f'żewġ partijiet li ma kienux indaqs. Din il-binja hi maqsuma b'kanċell li jirriserva l-akbar spazju fil-kappella għal-kleru, bil-kumplament tal-ispazju kien maħsub għal-lajċi. Bregno kien responsabbli mill-immudellar u t-tlestija tal-pulptu li jinsab fuq il-lemin tal-presbiterju. Spiss jiġi njorat il-pavimentar ta' din il-kappella, f'forma ta' ġojjelli li jissimboliżża l-passat medjevali tal-familja Cosmati. U mill-art, għal-ħitan, s-saqaf u finalment il-pittura tal-ġudizzju universali wieħed isib evoluzzjoni ċentenarja ta' arti taljana għal-wiri.
Mudell tat-Tempju ta' Salamun

Kien il-Papa Sistu IV li minħabba li fl-era tiegħu l-Art Mqaddsa kienet ikkontrollata mil-Musulmani kien ħadem bis-sħiħ sabiex jeleva lil Ruma bħala destinazzjoni alternattiva għall-pelegrini li kienu jixtiequ li jżuru l-art Mqaddsa. Għadd ta' skulari jsostnu li ma kienx b'kumbinazzjoni li d-dimensjonijiet tal-Kappella Sistina kkummissjonata mil-Papa Sistu IV, huma identiċi għat-Tempju ta' Salamun fl-Art Mqaddsa. Kitba li nstabet fil-Kappella Sistina kienet tigħd hekk: "Int Sistu IV, inferjuri fir-rikkezza  minn Salamun imma superjuri għalih fir-religjon u fid-devozzjoni kont ikkonsagrajt dan it-tempju immens".
Il-Papa Ġulju II jiddiskuti ma Bramante u Michelangelo

L-Istorja tal-Kappella Sistina ħadet bidla drammatika fil-kors tagħha taħt il-patroċinju tal-Papa Ġulju II li kien salva l-istituzzjoni tal-papat, u li baqa' magħruf fl-istorja bħala wieħed mill-akbar Papiet  fl-istorja tal-Knisja Kattolika. Matul ir-renju tiegħu huwa nieda programm kbir ta 'xogħlijiet maħsuba biex jaghti nifs ġdid lil-Vatikan, wieħed mill-aktar inizzjattivi importanti tkun dik tal-bini mil-ġdid tal-Bażilika ta' San Pietru li l-forma hekk sabiħa tagħha issegwi d-disinji inizjali ta'Bramante, il-perit ta' l-Papa Ġulju II.

Il-Papa Ġulju II kien ammiratur kbir ta' Michelangelo

Il-Papa Ġulju II kien ammiratur kbir taż-żagħżugħ Michelangelo , u minkejja li kellu problemi miegħu minħabba li ma kienx ikkummisjonalu x-xogħol fuq il-qabar tiegħu l-Papa b'xi mod jew ieħor xorta kien ipperswada lil Michelangelo sabiex ipitter is-saqaf tal-Kappella Sistina. Id-disinn oriġinali għal dan is-saqaf kellu jkun wieħed sempliċi. It-trasformazzjoni leġġendarja tagħha f'waħda mill-akbar xogħlijiet ta 'arti ta' kull żmien, kien ir-riżultat tar-relazzjoni personali fformata bejn dawn iż-żewġ personalitajiet ġganteski rinaxximentali.

Il-ħolqien t' Adam

B'affreski mit-tieni u t-tielet epoka diġa jżejnu l-ħitan tal-kappella kienet għażla ovvja għall Michelangelo li jpitter serje t'affreski mill-ewwel epoka. - qabel liġi. Għalhekk l-opri famużi tiegħu, l-ħolqien, il-twelid t' Eva, l-waqgħa fid-dnub u l-bqija. U għalhekk dan il-ġenju artistiku ħadem f'iżolament sħiħ għal erba 'snin fuq din l-opra mill-isbaħ tiegħu, filwaqt li r-rivali tiegħu stennew isfel,  fil-kurrituri bit-tama tal-falliment tieghu.

L-opra artistika tal-Ġudizzju Universali

Madwar tnejn u għoxrin sena wara li kien lesta l-pittura fis-saqaf tas-Sistina, Michelangelo reġa lura f'din il-Kappella  sabiex fiha  jpitter  "Il-Ġudizzju Universali". Il-bidliet fil-fortuna ta' Ruma kif ukoll ta dan l-artist kbir matul dawk it-tnejn u għoxrin sena kienu ġew riflessi fl- istil differenti  u fl-adattament li uża l-artist, li hu stess kien qed ifittex tiġdid reliġjuż f'xogħlu wara li d-dinja tiegħu kien tinsab fil-kaos wara l-attakk fuq Ruma fl-1527.
Tmiem l-ewwel parti

No comments:

Post a Comment