Tuesday, 18 December 2012

IL-FAMILJA MQADDSA

IL-FAMILJA MQADDSAFis-soċjetà tal-lum ninnutaw it-telfa kbira ta' l-identità tal-familja. Fil-fatt, aħna ninsabu  ferm il-bogħod mill-jum meta konna nitkellmu dwar il-familja bħala ‘knisja żigħra. Il-familja tal-lum ta' spiss tidher li mhix kapaċi twettaq ix-xogħol tagħha u li fis-snin riċenti dan wassal sabiex nibdew nitkellmu dwar il-kriżijiet tal-familja, u li wassl għal-kollass ta’ ħafna familji u koppji, mingħajr ma ndikaw ebda alternattivi possibbli u konkreti. U dawn il-konsegwenzi jinħassu. L-ewwel nett, iż-żgħażagħ huma konfużi u ma jistgħux isibu fl-imħabba reċiproka it-triq ġusta li  twassal għaż- żwieġ Kristjan li permezz tiegħu  Alla li huwa l-unika garanzija ta' ferħ u ta' fedeltà fil-ferħ u n-niket, fis-saħħa u marda tul il-ħajja tagħna ta' kuljum.

Iż-żgħażagħ spiss jagħżlu toroq differenti ieħor u wara jistaqsu lilhom nfushom li dik it-tip ta’ ħajja ma treġiex. Ma treġiex, għax Alla, hu l-unika garanzija ta’ kull barka u prosperità għat-tfal tagħhom, u ġie eliminat mill-ħajja tagħhom ta' kuljum.

Fortunatament, il-familji ma tħallewx waħedhom. Il-Mulej poġġa quddiem tal-familji kollha lil-Familja Mqaddsa ta' Nazaret, Ġesù, Marija u Ġużeppi, bħala eżempju u mudell ta’ ħajja fis-sensi u l-imgieba kollha tagħha. Wasal iż-żmien, għalhekk, li mmorru lura sabiex nħarsu lejn il-Familja ta' Nazareth sabiex nitgħallmu minnha x’għandu jsir sabiex wieħed ikollu familja li tkun kapaċi teduka u tittrasmetti l-valuri veri. Il-futur tal-umanità jiddependi fuq il-familja tal-lum, fuq ix-xogħol tal- edukazzjoni, mil-fidi tagħha, permezz tal-imħabba li l-familja tesperjenza fiha nnifsa u li wara tkun tista' tagħti. Kollox jitlaq mil-familja u għalhekk is-saħħa morali tagħha hi ta mportanza kbira għal kull wieħed u waħda minna.

Il-Familja Mqaddsa kienet dik il-“knisja ż-żgħira”  fejn Alla kien dejjem onorat. Sabiex niffurmaw Knisja domestika, familja nisranija, irridu nirrealiżżaw li Alla jagħjjat lin-nies, lir-raġel u lil-mara, b’vokazzjoni speċifika li jgħixu dik is-sejħa fil-ġewwieni tas-sagrament taż-żwieġ. Is-sagrament taż-żwieġ huwa triq li jwassal għall-qdusija tal-konjuġi u tal-istess familja. Il-qawwa tal-familja u tal-koppja tiġi mill-imħabba ta 'Alla li jrid jifforma il-familja kbira tal-poplu Tieghu fil-Knisja.


Mons. Paweł Malecha
Promotore di Giustizia Sostituto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

No comments:

Post a comment